новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Обръщение на Виолина Маринова, Главен изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на Банка ДСК

Уважаеми клиенти на Банка ДСК,

Обръщам се към вас във връзка с огласяването на решението на международната агенция за кредитен рейтинг "Муудис" (Moody's Investors Service) да постави под наблюдение и да преразгледа рейтингите за финансова стабилност на две от големите български банки - Банка ДСК и Първа инвестиционна банка (ПИБ).

У нас Moody's наблюдава рейтингите на 4 банки: Банка ДСК, ПИБ, Райфайзенбанк и МКБ Юнионбанк.

Оценките и коментарите на "Муудис" намират широко отражение в българските медии, въпреки че техните оценки и коментари не успяха да покажат индикации за риска от влошаване на състоянието на множество западни банки, които в последствие фалираха.

Агенцията всъщност изразява своите бъдещи намерения; коментарът, който тя прави,  не се основава на анализ на фактически данни за българската банкова система, в частност и на Банка ДСК и на задълбочено обследване на ситуацията в българския банков сектор. 
Също така съобщението не се основава и на фактически макроикономически показатели за страната, които понастоящем са много по-добри от редица други държави, поради което съчиняването на сценарии за навлизане на страната в рецесия, без това да се базира на каквито и да е обективни данни, може да доведе до негативно отражение върху инвестиционни проекти  в страната, както и върху цялата банкова система.

Настоящите макроикономически показатели в България в светлината на влошената световна икономика имат много добри стойности, в това число високи валутни резерви и бюджетен излишък.  Освен това, българският банков сектор е изключително добре регулиран, като до момента е следвана една много по-консервативна политика на регулация в сравнение с много други развити страни в световен мащаб.  Настоящите параметри показват, че банковата система в България е стабилна, с висока ефективност, с изключително адекватна капиталова позиция и адекватни резерви.   В същото време банковият сектор реагира изключително гъвкаво на обстановката в страната и се управлява в съответствие с промените във външната среда.

Ликвидността на българската банкова система е над 20%, което показва висока стабилност.  Капиталовата адекватност на системата е над 16%, при изискване от 12% (за сравнение: изискването за европейските банки е този показател да има стойност 8%), а в частност за Банка ДСК стойността на този показател е 23%.

Стабилността на българските банки, и по-специално на Банка ДСК, е гарантирана заради далеч по-строгите изисквания на БНБ към тях, сравнено с изискванията на други европейски централни банки. Българските банки, в частност и Банка ДСК, поради по-консервативната политика на провизиране, имат достатъчно резерви и добро ниво на заделени провизии, което дава основание да се смята, че няма нищо обезпокоително в сегашната ситуация в българската банкова система по отношение на качеството на техните портфейли. 

Уважаеми клиенти,

В структурата на Група ОТП Банка ДСК е най-ефективната, както и в българския банков сектор като цяло,  и най-добре представящата се по време на влошената икономическа обстановка. Този факт беше отчетен на Общото събрание на финансовата ни група, което се проведе преди месец в Будапеща.

В качеството си на Главен изпълнителен директор на Банка ДСК и Председател на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България бих искала да заявя,  че клиентите на Банка ДСК трябва да бъдат убедени в положителната посока на развитие и стабилността на българския банков сектор като цяло, възможността му да посрещне и да се справи адекватно със затрудненията от настоящата среда, както и заслуженото място, което Банка ДСК е доказала, че заема като сигурен партньор на своите клиенти.

Виолина Маринова

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon