новини
Новини и уведомления
News image

Отчет на Банка ДСК за корпоративна социална отговорност за 2008 г.

На интернет страницата на Банка ДСК, в раздела „За Банка ДСК”, в „Отчети и документи”, можете да намерите отчета за корпоративна социална отговорност на Банката за 2008 г.
Банка ДСК е първата банка в България, публикувала цялостен отчет за корпоративната си социална отговорност за 2008 г. В този аспект тя следва утвърдените вече модели на Банка ОТП в Унгария, и е първото дъщерно дружество в рамките на групата на ОТП, което прави такъв документ достояние на обществото.

В отчета е представена дейността на Банката като икономически и социален актьор през 2008 г. Корпоративната социална отговорност на институциите все повече се превръща в мярка за достойнство на бизнеса, и в начин, подход и път за приобщаването й към ценностите, които носи и съхранява обществото.
С публикуването на отчета за 2008 г. Банка ДСК заявява ясното си намерение да направи достояние за различни обществени групи своето намерение да интегрира етичните норми в своите бизнес процеси.

В своя първи Годишен отчет за КСО Банка ДСК прилага откровен и прозрачен подход към отчитането на социално и екологично ориентираната си дейност.  Освен стремежа си да предоставя социално ориентирани продукти и услуги, и ролята си в укрепването на местните общности, Банка ДСК заявява намерението си да продължава активния диалог със своите клиенти, служители и всички заинтересовани обществени групи.

Корпоративната социална отговорност ще продължава да бъде за Банка ДСК не само територия на отличителност и механизъм за утвърждаване на положителния й обществен образ, но и все по-съществена част от бизнес стратегията й и основа за изграждане на доверие.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon