новини
Новини и уведомления
News image

От 1 март 2006 г. се предлагат публично дялове от Договорен фонд "ДСК Растеж"

От 1 март т.г. започва публично предлагане на дяловете от нов договорен фонд – «ДСК Растеж». Дяловете на този фонд, организиран и управляван от Управляващо дружество «ДСК Управление на активи», ще се продават на желаещите инвеститори и изкупуват обратно от тях чрез по-големите клонове на Банка ДСК в цялата страна.
Договорният фонд по принцип е колективна схема от т.нар. отворен тип за инвестиране в ценнни книжа /финансови инструменти/. Фондът е разделен на дялове, които постоянно се продават и изкупуват обратно. Цените на дяловете се определят на основата на нетната стойност на активите на фонда. Подробна информация за правилата и функционирането на договорните фондове може да бъде получена на интернет страницата на «ДСК Управление на активи» - www.dskam.bg и в клоновете на Банка ДСК, които разпространяват договорни фондове.
Подобно на другите два договорни фонда «ДСК Стандарт» и «ДСК Баланс», и за «ДСК Растеж» ще бъде приложен един уникален за България принцип - на незабавната ликвидност при обратно изкупуване на неговите дялове. Така при поръчка за обратно изкупуване на дялове инвеститорите ще могат да получават 70% или 100% от сумата по сделката /в зависимост от вида на поръчката/ още в момента на нейното подаване, а остатъка - до края на същия ден.
За разлика от първите два договорни фонда /те се предлагат публично още от 1 декември м.г./, «ДСК Растеж» е с т.нар. високорисков профил. Той ще инвестира основно в акции, приети за търговия на регулирани пазари /до 80% от активите на фонда/, в дългови ценни книжа и в инструменти на паричния пазар. Подходящ е за инвеститори, които търсят да постигнат по-висока доходност при поемане на умерен до висок риск. Така Банка ДСК покрива основните три рискови профила – ниско-, средно- и високорисков и допълва продуктовата гама на своите договорни фондове. Очакваната доходност при инвестиция в «ДСК Растеж» е съизмерима с доходността, която може да се реализира от движението на индекса BG 40 на Българска фондова борса - София. Минималната сума за покупка и обратно изкупуване на дялове на „ДСК Растеж” по една сделка е 100 лв. Препоръчителната сума за инвестиране обаче е над 500 лв.


 

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon