новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

По-голяма защита за гражданите гарантира новият Закон за потребителския кредит

От 12 май 2010 г. влиза в сила нов Закон за потребителския кредит. Целта е да се разшири защитата на потребителите и да се насърчи както отговорното кредитиране, така и отговорното вземане на потребителски кредити. Кредитодателите ще са задължени да предоставят преди сключването на договор за кредит подробна информация под формата на Стандартен европейски формуляр за потребителите. С новия закон се въвежда и право на отказ от сключен договор за кредит до 14 дни след подписването му. Подробно са регламентирани и изискванията към кредиторите в случаи на промяна на лихвения процент по договора за потребителски кредит. Въвежда се задължението потребителите да предоставят на кредиторите вярна, пълна и коректна информация за своето финансово състояние. Такса за предсрочно погасяване на кредита ще се събира само в случаите на кредити с фиксирана лихва. С нормативния акт институциите предоставящи потребителски кредити се задължават да въведат вътрешни правила за разглеждане на възражения, решаване на спорове с потребители и определяне на обезщетения във връзка с жалби на потребители. Въвеждат се и нови по-стриктни изисквания към рекламата на потребителските кредити и засилен контрол за изпълнение на задълженията предвидени в закона.
Ефективното прилагане на закона изисква кредитополучателите да бъдат добре информирани, поради което Българската народна банка със съдействието на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Комисията за защита на потребителите и Асоциацията на банките в България подготви специална брошура. Нейната основна задача е разясняване на правата и задълженията на потребителите по новия закон.

 

За повече информация вижте брошурата в раздел Отчети и документи

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon