новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Предварителен отчет на група ОТП пред Фондовата борса за първото тримесечие на 2007 г.

ОТП публикува своя консолидиран и неконсолидиран неодитиран отчет по международните счетоводни стандарти

Група ОТП достигна консолидиран резултат след данъци от 50.5 млрд. унгарски форинта, което означава нарастване от 24.5%  в сравнение с четвъртото тримесечие на 2006 г. и съответно 9.4% в сравнение с аналогичния период за миналата година.
На 23 февруари 2007 г. Муудис промени няколко рейтингови стойности на Банка ОТП, преразглеждайки методологията й: като резултат, дългосрочните депозити в местна валута, както и дълговите облигации в чуждестранна валута бяха повишени на  Aa1, а подчиненият дълг  - до рейтинг Aa2.

Към 31 март 2007 общо активите на Банка ОТП са 7,480.6 млрд. унгарски форинта, което представлява нарастване с 37.4% в сравнение със същия период на миналата година. Балансовото число нарасна с 5.4% за първото тримесечие на 2007 г.
Консолидираният акционерен капитал на Банка ОТП е нараснал на 791.9 млрд. унгарски форинта, или с 46.9% повече от аналогичния период на миналата година. Акционерният капитал представлява 10.6% от общо активите.

Отчетът отделя особено внимание на дейността на Банка ДСК. Портфейлът на потребителските кредити на Банка ДСК е нараснал с 3.5% в сравнение със същия период на миналата година, и 12.0% за година. Нарастването на жилищните кредити в частност е 6.3%  (+61.8% на годишна база).
Потребителските кредити представляват 71.1% от всички кредити; делът на корпоративните е съответно 28.9%. Корпоративните кредити са нараснали на годишна база с 47.1%.
Увеличението на консолидираната печалба на Банка ДСК е 3.3% в сравнение със същия период на миналата година.
Банка ДСК държи  34.8% от депозитите в лева.
Броят на издадените дебитни карти надхвърля 1,2 млн., което бележи увеличение от  4.9% на годишна база.
Нарастването на броя на картовите трансакции е 23.8% на годишна база.

Неконсолидираните общо активи на Банка ДСК са нараснали с 5.2% в сравнение със същия период на 2006 г.
Увеличението на печлбата след данъци е 8.4% на годишна база.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon