новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Председателят на УС и главен изпълнителен директор на „Банка ДСК" Виолина Маринова: Лъжепророци плашат вложителите

Банкер 23 март 2013

Разговора води Петър ИЛИЕВ На някого прави ли му впечатление, че сегашните лихви по кредитите са по-ниски от тези преди кризата?
- Г-жо Маринова, през изминалите две седмици интернет пространството бе изпълнено с различни мнения, становища и интервюта за проблеми в българския банков сектор. Това нагнетяване на напрежението притеснява ли ви?
- Като познавам състоянието на банковата система, въобще не се притеснявам за доброто й здраве. За тези, които не знаят или удобно забравят някои факти, ще припомня че българските банки до момента не са ползвали нито един лев помощ от държавата и не виждам каквато и да е опасност да им се наложи да прибягнат до такава. Ние не само че не създаваме проблеми на държавата, а в ситуацията на постоянно растяща безработица поддържаме доста голям брой работни места, създаваме заетост на много българи, като не само осигуряваме прехраната им, но и им позволяваме да са платежоспособни потребители и данъкоплатци. Защото, за разликата от много други дружества, възнагражденията, които получават нашите служители, са напълно прозрачни и не дават възможност за избягване на данъци и осигуровки.
Що се отнася до въпросните публикации, плашещи с проблеми в банковия сектор, моето лично убеждение, че техните автори са хора, които въобще не са наясно с материята. Препоръчвам им първо да се запознаят с нормативната база, по която работят банките, да проучат как тя се прилага и се отразява върху показателите на кредитните институции и след това да пишат разни апокалиптични сценарии. От сегашните прогнози, че нещо страшно ще се случи на българските банки, прозира незнанието на техните автори.
- Ако, независимо по какви причини, настъпи паника на пазара и клиентите започнат да си теглят влоговете, банките ще разполагат ли с достатъчно ликвидни средства, за да посрещнат тези тегления?
- Да, банките разполагат с тези средства. По наредба минимално изискуемата ликвидност трябва да е 12%, но банките имат предписания от БНБ лик-видността им всеки ден да е не по-малка от 25% и тази препоръка се спазва. Дори нашата ликвидност е 26 процента. Освен това ние имаме и чуждестранни собственици, които по всяко време могат да ни подпомогнат.
Важен фактор са и минималните задължителни резерви, които всяка една банка трябва да поддържа в БНБ. Не са много хората, които знаят, че ние отделяме 10% от средствата, които привличаме от граждани и фирми и ги държим на най-сигурното възможно място - по сметка в БНБ. По тази сметка има около 9.45 млрд. лв. общо за целия сектор. Ако настъпи някакъв проблем с ликвидността БНБ, веднага може да намали изискването за минимални задължителни резерви от 10 на 8% например и да освободи един огромен ресурс, с който банките да посрещнат евентуален наплив на плащания.
Точно това се случи през 2008-а, когато на пазара имаше временни ликвидни проблеми и Централната банка намали минималните задължителни резерви от 12 на 10 процента. Това е много мощен инструмент за бързо наливане на ликвидност в системата.
Между другото всички онези, които говорят, че банките били такива и онакива, трябва да знаят, че ние плащаме много висока цена за стабилността на системата и сигурността на вложителите. Първо са тези 10% върху привлечените средства, които държим в БНБ и за които не получаваме лихви. И на второ място, всяка година ние превеждаме във фонда за гарантиране на влоговете по 0.5% от общия размер на влоговете, депозитите и сметките на граждани и фирми, натрупани в края на предишната година. Тази вноска е разход за нас, но благодарение на нея фондът за гарантиране на влоговете разполага с достатъчно средства, според регламентите на закона, да покрие гаранцията - до 196 хил. лв. по всеки един депозит или по сметка на гражданин или фирма.

Пълния текст на интервюто четете в рубриката Медиите за нас

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon