новини
Новини и уведомления
News image

През първото полугодие на 2012 г. Група ОТП постигна по-добри от очакваните резултати

Сред чуждестранните дъщерни дружества отново най-голям е приносът в
печалбата на ОТП Русия и на Банка ДСК 

През първото полугодие на 2012 г. Група ОТП е реализирала 53,9 млрд. унгарски форинти консолидирана печалба след  данъчно облагане. Нейният размер само през второто тримесечие е достигнал 41,1 млрд. форинти, което е значително повече от печалбата  през първото тримесечие. Тези резултати  следва да се оценяват на фона на отрицателното въздействие върху банките на специалния данък върху финансовите институции, на загубата от предсрочното погасяване на ипотечни кредити,  се казва в съобщение от Будапеща на Банка ОТП.

Продължава да расте приносът в общата печалба на чуждестранните дъщерни дружества на Група ОТП, който продължава да бъда значителен. Той възлиза на 42% както през второто тримесечие, така и през цялото първо полугодие на 2012 г. 34 млрд. унгарски форинти чиста печалба са били постигнати извън Унгария през периода януари- юни т.г. спрямо 26, 8 млрд. през същия период на 2011 г. или с 27% повече. 

Най-голям дял от тази печалба от операциите на Група ОТП в чужбина  се  пада на Русия (22,4 млрд. форинти) и България, т.е. на Банка ДСК с 15,6 млрд. форинти. Силното представяне на ОТП Русия и на Банка ДСК, смятана за „перлата в короната” на многонационалната група е вече традиция.  Добре балансирани в общи линии са резултатите на банките в Хърватия и Словакия, се отбелязва по-нататък в съобщението на Банка ОТП. Загубите на Банка ОТП Сърбия и Черногорската търговска банка влязоха постепенно в границите на умереното, докато и през второто тримесечие Банка ОТП Украйна носи загуби.

През второто тримесечие на 2012 г. коригираната печалба след данъци на банката – майка ОТП в Унгария възлиза на 22, 8 млрд. форинти или бележи спад с 6 процента спрямо същия период м.г. Още по-голям е спадът на Банка ОТП в нейния резултат от цялото първо полугодие на 2012 г. – 47,1 млр.  форинти или с цели 25% на годишна база.  Няколко са причините за този спад, който се обуславя и от 12-процентната по-ниска оперативна печалба на годишна база и на 9% ръст на разходите по риска.  Ключова причина за по-високите разходи по риска е ускоряващото се влошаване на кредитния портфейл през първата половина на тази година. 

Стабилността на Група ОТП личи обаче от факта, че банките в групата постигнаха по-висока капиталова адекватност от регулаторния минимум в съответните държави.
Консолидираният по международните счетоводни стандарти CAR (съотношение на капиталова адекватност) нарасна на  17,9%, през второто тримесечие на 2012 г.,  а съотношението на адекватността на капитала от първи ред (Tier1) достигна 14,4%, което е ръст с 0,7 процентни точки на тримесечна база. В края на юни т.г. капиталовата адекватност на банката-«майка» ОТП в Унгария е била още по-висока- 18,6%. Още по-укрепнала е и ликвидната позиция на Група ОТП като цяло. Нейните ликвидни резерви достигнаха 5 млрд. евро в края на юни т.г.

През изминалото тримесечие – април- юни т.г., «отличници» в Група ОТП отново са били ОТП Русия и Банка ДСК, постигнали най-високи печалби – 11,0 млрд. и 5,7 млрд. унгарски форинти, се казва в заключение в съобщението от Будапеща на Банка ОТП.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon