новини
Новини и уведомления
News image

Промени в начина на прилагане на санкция при забава в плащането на погасителни вноски

В интерес на своите клиенти, считано от 17.08.2007 г. „Банка ДСК” ЕАД промени начина на прилагане на санкция при забава в плащането до 90 дни, а именно:

            При забава в плащането на дължимата месечната погасителна вноска, частта от вноската, представляваща главница, се олихвява с договорената лихва, увеличена с наказателната надбавка, предвидена в договора за кредит, считано от деня, следващ падежната дата. Ако погасите дължимата месечна вноска до 7 (седмия) ден след падежната дата, наказателна надбавка не се прилага.

                Благодарим Ви, че сте наши клиенти и разчитаме на бъдещи коректни взаимоотношения!


 

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon