новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Промоционална кампания за земеделски производители

Банка ДСК стартира промоционална кампания в периода от 01.03.2011 г. до 30.11.2011 г. за финансиране на земеделски производители, при следните условия:

Видове кредити:
- С инвестиционна цел – за покупка на земеделска земя;
- За оборотни средства - авансово ползване на средствата от субсидията за 2011 г. по схема за единно подпомагане на площ;
Валута:
- Инвестиционни кредити – в лева и евро;
- Оборотни кредити – лева;

Лихвени условия:
- за кредити в лева – 1М SOFIBOR +надбавка, като крайния лихвен процент към момента на договаряне е от 7.5%;
- за кредити в евро – 3М EURIBOR + надбавка, като крайния лихвен процент към момента на договаряне е от 7%;

Такси:
- Разглеждане на искане за кредит:
  а) В лева - 0,15%, мин.100 лв. (за микропредприятия мин. 80 лв.), максимум 1500 лв.;  

   б) в евро -0,15%  мин.50 EUR (за микропредприятия мин. 40 EUR), максимум 750 EUR.
- Управление – 0,5% годишно;

Условията на промоцията са валидни за всички кредити, за които са подадени искания, придружени с платени такси, в посочения период.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon