новини
Новини и уведомления
News image

Промоционална кампания по срочни влогове в евро и щатски долари

Банка ДСК въвежда промоционални условия за новооткрити срочни влогове в евро и щатски долари за 1, 3, 6 и 12 месеца.

Кампанията е валидна от 10 април до 09 юли 2007 год.

Минимална сума за откриване на срочен влог с промоционални надбавки е 500 евро или  500 щатски долара.

Максималните промоционални лихвени надбавки по срочни влогове в евро са до 1%, а по срочни влогове в щатски долари - до  1,20 пункта.
Лихвите по депозити в евро достигат до 4,35, а за щатски долара – 4,55% в зависимост от срочността.

Срочните влогове се олихвяват с промоционална надбавка в рамките на договорения срок на влога, след което се прилагат действащите в момента лихвени проценти.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon