новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Промоция по потребителски кредити в лева и евро на Банка ДСК

От 15 февруари Банка ДСК предлага на своите клиенти до 1% по-ниски лихвени нива за кредити за текущо потребление в лева и евро. Условието е потенциалните клиенти да превеждат или да поемат твърд ангажимент да превеждат в Банка ДСК своята работна заплата или пенсия, или поне 70% от свои постъпления от доходи от извънтрудови правоотношения. 

Максималният размер на потребителските кредити е 35 000 лв./17 500 евро. Максималният срок на издължаване е 10 години. Обезпечение по потребителските кредити е залог върху вземане от трудово правоотношение или поръчителство. Изискваният минимален остатъчен доход е 100 лв. на член от семейство.

При изпълнение на условията по някоя от програмите -  “ДСК Партньори” , „ДСК Престиж”, „ДСК Лидер” и т.н., клиентите могат да ползват и допълнителни лихвени преференции.

Промоцията е в сила  до 15.04.2010 г. вкл. и обхваща новоразрешени кредити в лева и евро.

За всички свои клиенти Банка ДСК предлага и гъвкави възможности за предоговаряне на условията по потребителски и жилищни кредити.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon