новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Револвиращ жилищен или ипотечен кредит предлага Банка ДСК

От 26.03.2007 г. Банка ДСК Ви предлага възможност да  изтеглите един жилищен или ипотечен кредит и да ползвате многократно средствата от него в рамките на направените погашения,  в зависимост от Вашите лични потребности, желания и финансови планове. Не е необходимо отново да подавате  документи за разглеждане искането за кредит и оценка на обезпечението, това се прави само веднъж. 
 
Тази възможност се предлага по всички новоразрешавани жилищни и ипотечни кредити, независимо от целта и валутата на кредита.
 
Aко желаете да се възползвате от тази нова възможност ще  договорите срок на погасителен план без задължителна месечна вноска по главница, в който ще заплащате само месечната лихва.  В този срок отново можете да ползвате суми от разрешения кредит до размера на направените погашения по кредита.

Повече информация можете да получите на тел. 0700 10 375.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon