новини
Новини и уведомления
News image

Резултатите на Банка ДСК донесоха рекордна печалба на унгарската OTP

Със своята печалба от 23.6 млн. евро преди облагане с данъци за първото тримесечие Банка ДСК формира 40 на сто от финансовия резултат на водещата унгарска банкова група OTP, която е собственик на българския трезор. OTP отчита рекорден финансов резултат в размер на 173 млн. евро за първото тримесечие, като на годишна база печалбата на банковата група е скочила с над 20%, което далеч надвишава очакванията за ръст от 16.7 на сто на анализаторите.
Най-голям принос към рекордната печалба на OTP от всички международни звена на унгарската група има българското й подразделение Банка ДСК. Към края на март общите активи на българския трезор възлизат на 4.766 млрд. лв. (2.44 млрд.евро), посочиха от банката. Ръстът по този показател е 8.8% в сравнение с началото на тази година и 24.1 на сто спрямо първото тримесечие на 2005 г. За периода януари - март Банка ДСК е реализирала 45 млн. евро приходи от лихви, докато общите разходи в това перо са възлезли на 10.8 млн. евро, уточниха от финансовата институция. На тримесечна база приходите от лихви са намалели с 11.5%.
По този показател - печалба от лихви, OTP реализира 267 млн. евро, което е повишение от 9% на годишна база, но се отчита спад от 10.9 на сто в сравнение с предходното тримесечие.
Намалелите приходи от лихви за OTP обаче се компенсират от увеличените от други пера доходи на унгарската група, като ръстът им е с 35.8% на годишна база и 14.5 на сто на тримесечна. Най-голям принос за ръста имат приходите от застрахователни премии - 72 млн. евро. При тях повишението е с 36.5 на сто на годишна и 7.9% на тримесечна база.
През 2005 г. българската Банка ДСК отчете ръст на печалбата с близо 80 на сто, като след облагане с данъци тя беше 132 млн. лв. За изминалата активите на финансовата институция са достигнали 4.5 млрд. лв., а депозитите на клиенти - 3.3 млрд. лв. Само за 2005 г. Банка ДСК е отпуснала кредити на над 490 000 клиента, запазвайки пазарния си дял от 38 на сто. Кредитният портфейл на банката за изминалата година достигна 2.3 млрд. лв. Отпуснатите търговски заеми от финансовата институция за 2005 г. са в размер на 640 млн. лв., припомнят от трезора.


 

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon