новини
Новини и уведомления
News image

Резултатите на Група ОТП през първото тримесечие на 2011 г. надхвърлиха очакванията на експертите

Положителните макроикономически тенденции продължиха и през първото тримесечие на 2011 г. , се казва в съобщение от Будапеща на Банка ОТП. В повечето от страните промишленото производство нарасна стабилно, а добрите резултати в експорта бяха сериозно подкрепени от силната германска икономика, както и от общото търсене на стоки.
Въпреки подобряващите се макроикономически показатели, банковата дейност на Групата ОТП все още остана умерена. Общото търсене на кредити е сравнително слабо, а коефициентът на просрочените над 90 дни кредити продължи да се увеличава поради стагниращите обеми. От второто тримесечие на 2011 г. се очаква обаче положителен обрат.
Група ОТП е реализирала през първото тримесечие на 2011 г. 37,2 млрд. унгарски форинти  печалба след данъци, включваща и отрицателния ефект на банковата такса в Унгария. Иначе, като изключим тази еднократна позиция, коригираната чиста печалба достигна 44,1 млрд. форинта, което прави  4-процентов ръст на годишна база и 37% подобрение на тримесечна база, се изтъква в съобщението на Банка ОТП. 

Друг положителен импулс през първото тримесечие т.г. беше значителният обрат в приноса към общата печалба на чуждестранните дъщерни дружества на Група ОТП. Те постигнаха печалба ог 11,2 млрд. форинта, главно поради доброто представяне на дружествата в Русия и особено на България - на Банка ДСК, която именно тази година отбелязва своята 60-годишнина и е отправна точка в оценката на дейността на членовете на многонационалната група.
С основен принос към консолидираните резултати се очертават основни играчи Русия, България и Украйна. Анализаторите смятат , че в средносрочен план те ще имат нарастващ дял в общите печалби. През първото тримесечие на 2011 г. дъщерните банки в тези три държави реализираха общо 12,1 млрд. форинта.

Най-голямо увеличение в кредитните обеми през последните 12 месеца е постигнато на руския пазар – коригираният в чужда валута кредитен портфейл нарасна с 25% на годишна база.
Що се отнася до депозитите, то там най-голям ръст в обема (с 19%) на годишна база записа ОТП Сърбия. Заслужава да се споменат и постиженията в този сектор на централата Банка ОТП в Унгария и на Банка ДСК (съответно с 6% и 2% ръст на тримесечна база), като се имат предвид големите им базови депозитни обеми.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon