новини
Новини и уведомления
News image

Резултати на Група ОТП през първото полугодие на 2011 г.

През първото полугодие на 2011 г. Група ОТП е реализирала 74,5 млрд. унгарски форинта  печалба след данъци, която включва и отрицателния ефект на банковия данък в Унгария. Ако изключим тази еднократна позиция, коригираната чиста печалба достига 88,7 млрд. форинта, което прави  5-процентов ръст на годишна база, се казва в съобщение на Банка ОТП. Коригираната печалба през второто тримесечие възлиза на 44, 6 млрд. форинта  и бележи 1% ръст на тримесечна база.  

Подобно на първото тримесечие, положителен импулс и през второто тримесечие на 2011 г. беше фактът, че приносът в общата печалба на чуждестранните дъщерни дружества от Група ОТП продължи да нараства. Благодарение на подобряващото се представяне на ОТП Русия, както и добрите резултати на банките на Групата в България, Украйна, Румъния и Хърватия,  15,7 млрд. форинта от цялата печалба през второто тримесечие на 2011 г. е реализирана извън Унгария, което представлява увеличение с 4,5 млрд. форинти на тримесечна база.
Така през първото полугодие на 2011 г. чуждестранните дъщерни дружества в Група ОТП са дали 30 процента от консолидираната й печалба.

Оптимизъм вдъхват два важни показателя. Консолидираният по международните счето-водни стандарти CAR (съотношение на капиталова адекватност) достигна 18.0% до юни 2011 г., , а съотношението на адекватността на капитала от първи ред (Tier1) 15,1%  e нараснало с 2,1 % точки през последните 12 месеци. Също така и резултатите от втория европейски стрес тест, публикувани на 15 юли 2011 г., изявиха очевидната капиталова сила на Група ОТП.


 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати