новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Седем дъщерни дружества на Банка ОТП подписаха с унгарската Ексимбанк междубанково споразумение за кредитна линия от 50 млн. евро

                  
Унгарската Експортно-импортна банка (Ексимбанк) и Банка ОТП, заедно със седем дъщерни дружества на най-голямата кредитна институция на Унгария, а именно нейните банки в България, Русия, Словакия, Румъния, Сърбия, Хърватия и Черна гора,  са подписали в четвъртък в Будапеща споразумение за кредитна линия от 50 милиона евро. Това се казва в съвместно съобщение за медиите от Будапеща, разпространено от двете банки. Споразумението е подписано от Роланд Натран, главен изпълнителен директор на Ексимбанк и от заместник-главния изпълнителен директор на Банка ОТП Ласло Волф.

Както е известно, Банка ОТП е едноличен собственик на акционерния капитал на Банка ДСК, която с основание се смята за „перла в короната”  на многонационалната финансова група.
Целта на това междубанково споразумение, се изтъква по-нататък в съобщението, е да подкрепя осъществяването на договори между унгарски компании, които вече изнасят продукция в споменатите по-горе страни или са решени да разширяват дейността си като изнасят в тях, и техните търговски партньори с кредитни линии на Ексимбанк при благоприятни лихвени условия и срокове. В рамките на кредитната линия Ексимбанк ще предоставя финансови средства с фиксирана  търговска лихвена ставка (посредством няколко дъщерни дружества на Група ОТП) на купувачите  от унгарски износители, закупуващи унгарски стоки и услуги.

Кредитната линия би могло да бъде увеличена по-нататък въз основа на изискванията на унгарски експортьори, докато проекти, възлизащи на по-големи суми, може да бъдат финансирани с индивидуални договори за кредит.

„Банка ОТП като най-голямата кредитна институция в Унгария и ключов пазарен играч в района на Централна и Източна Европа (ЦИЕ), отделя голямо внимание на развитието на финансовите структури, за да подкрепя търговските потоци в региона, укрепвайки по този начин икономическите връзки” , подчерта Ласло Волф, заместник-главен изпълнителен директор на Банка ОТП при подписването на споразумението.   
На свой ред Роланд Натран, главен изпълнителен директор на Ексимбанк, заявил, че

Още повече информация за споразумението, неговите цели и възможности, които открива, се казва в заключение на съвместното съобщение, може да се намери на уеб-страниците на Банка ОТП  www.otpbank.hu  и на Ексимбанк www.exim.hu  
 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon