новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Сключени сделки на извън регулиран пазар на 20.12.2013 г.

Днес 20.12.2013 г. в 12:56:16 ч.  се сключи сделка „продава” за  собствена сметка на извън регулиран пазар и многостранна система за търговия с 23 250 / двадесет и три двеста и петдесет хиляди/ облигации от емисия „НУРТС България” АД, ISIN – код BG2100017123  на нетна цена от 999.90 евро. за облигация на обща стойност 46 203 647,80 /четиридесет и шест милиона двеста и три хиляди шестстотин четиридесет и седем и 0,80 лева/ с вальор 02.01.2014 г.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon