новини
Новини и уведомления
News image

Сключени сделки на извън регулиран пазар на 22.05.2013 г.

Днес 22.05.2013 г. в 14:54:39 ч. се сключи сделка „купува” за  сметка на клиент на извън регулиран пазар и многостранна система за търговия с 234 273 / двеста тридесет и четири хиляди двеста седемдесет и три/ акции от емисия „Свинекомплекс Николово” АД, ISIN – код BG1100072013 на цена от 1.00 лв. за акция на обща стойност 234 273 / двеста тридесет и четири хиляди двеста седемдесет и три лева/.

Днес 22.05.2013 г. в 14:55:57 ч. се сключи сделка „купува” за  сметка на клиент на извън регулиран пазар и многостранна система за търговия с 1 447 486 / един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди четиристотин осемдесет и шест/ акции от емисия „Свинекомплекс Николово” АД, ISIN – код BG1100072013 на цена от 0.6 лв. за акция на обща стойност 868 491,60 / осемстотин шестдесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и един лева и шестдесет ст./.

Днес 22.05.2013 г. в 14:56:53 ч. се сключи сделка „купува” за  сметка на клиент на извън регулиран пазар и многостранна система за търговия с 274 093 / двеста седемдесет и четири хиляди и деветдесет и три/ акции от емисия „Свинекомплекс Николово” АД, ISIN – код BG1100072013 на цена от 1.00 лв. за акция на обща стойност 274 093 / двеста седемдесет и четири хиляди и деветдесет и три лева/.


Днес 22.05.2013 г. в 14:57:53 ч. се сключи сделка „купува” за  сметка на клиент на извън регулиран пазар и многостранна система за търговия с 87 194 / осемдесет хиляди сто деведесет и четири / акции от емисия „Свинекомплекс Николово” АД, ISIN – код BG1100072013 на цена от 1.00 лв. за акция на обща стойност 87 194/ осемдесет хиляди сто деведесет и четири лева/.

Днес 22.05.2013 г. в 14:58:42 ч.  се сключи сделка „купува” за  сметка на клиент на извън регулиран пазар и многостранна система за търговия с 480 219 / четиристотин и осемдесет хиляди двеста и деветнадесет/ акции от емисия „Свинекомплекс Николово” АД, ISIN – код BG1100072013 на цена от 1.00 лв. за акция на обща стойност 480 219 / четиристотин и осемдесет хиляди двеста и деветнадесет лева/.

Днес 22.05.2013 г. в 14:58:42 ч.  се сключи сделка „продава” за  сметка на клиент на извън регулиран пазар и многостранна система за търговия с 480 219 / четиристотин и осемдесет хиляди двеста и деветнадесет/ акции от емисия „Свинекомплекс Николово” АД, ISIN – код BG1100072013 на цена от 1.00 лв. за акция на обща стойност 480 219 / четиристотин и осемдесет хиляди двеста и деветнадесет лева/.

Днес 22.05.2013 г. в 14:59:53 ч.  се сключи сделка „купува” за  сметка на клиент на извън регулиран пазар и многостранна система за търговия с 6 668 / шест хиляди шестстотин шестдесет и осем / акции от емисия „Свинекомплекс Николово” АД, ISIN – код BG1100072013 на цена от 1.00 лв. за акция на обща стойност 6 668 / шест хиляди шестстотин шестдесет и осем лева/.

Днес 22.05.2013 г. в 14:59:53 ч.  се сключи сделка „продава” за  сметка на клиент на извън регулиран пазар и многостранна система за търговия с 6 668 / шест хиляди шестстотин шестдесет и осем / акции от емисия „Свинекомплекс Николово” АД, ISIN – код BG1100072013 на цена от 1.00 лв. за акция на обща стойност 6 668 / шест хиляди шестстотин шестдесет и осем лева/.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon