новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Стабилни резултати на Група ОТП през 2011 г.

Дъщерните дружества в чужбина утроиха своите печалби
 
Група ОТП успя да запази и по време на кризата стабилна способността си да постига печалби,  нейните капиталови и ликвидни позиции продължават да изпъкват в международния банков свят. Дъщерните дружества на Група ОТП в чужбина, отчасти като резултат от солидно растящия принос в печалбата на Банка ОТП Русия, можаха да компенсират спада на доходността в Унгария, се казва в съобщение от Будапеща на Банка ОТП. През 2011 г.  коригираната чиста печалба на Група ОТП е възлязла на 161,4 млрд. форинта, отбелязвайки все пак известен спад в сравнение с 2010 г.
 
Дъщерните дружества на многонационалната Група ОТП, чиято „перла в короната” е Банка ДСК, успяха да утроят своите печалби, достигайки 51 млрд. форинти срещу 17 млрд. фор.  година по-рано. Банка ОТП Русия например удвои своята печалба в сравнение с 2010 г. Като резултат от всичко това делът на чуждите дружества в общата коригирана печалба през 2011 г. е вече 32% срещу едва 10% през 2010 г. 

През миналата година най-бърз ръст на кредитния портфейл бе постигнат пак в Русия. Продължиха да се увеличават и през 2011 г. кредитните портфейли на Банка ОТП Румъния и Банка ДСК, макар и по-малко динамично – съответно с 6 и с 2 процента.

Що се отнася до депозитите, то най-бърз растеж на годишна база постигна Банка ОТП- Украйна (16 процента), както и ОТП Русия (12%) и Банка ДСК със 7 процента.

Многонационалната Група ОТП поддържа стабилни ликвидни позиции. От началото на кризата консолидираното чисто съотношение кредит към депозит непрекъснато се понижава. Влошаването на кредитния портфейл създаде 234 млрд. разходи по риска през 2011 г., което е спад с 11% в сравнение с провизирането през 2010 г.
Важни за Група ОТП са още два показателя.  Консолидираният по международните счетоводни стандарти CAR (съотношение на капиталова адекватност) достигна 17,2% до декември 2011 г., а съотношението на адекватността на капитала от първи ред (Tier1) 13,3% е спаднало с 0,8%-точки през последните три месеца.

При втория стрес тест, проведен през лятото на 2011 г., ОТП имаше третия най-висок резултат по Tier1 сред инспектираните европейски банки.

В допълнение към всички това, Група ОТП няма никакви значителни експозиции към периферни на Еврозоната държави.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon