новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Стабилността на унгарската банка ОТП изобщо не стои под въпрос

По повод на появилите се и в редица български медии публикации за Банка ОТП, която се намира «в режим на оцеляване», и не винаги точното тълкуване на този термин, най-голямата банка в Унгария и едноличен собственик на Банка ДСК разпространи следното съобщение:

СТАБИЛНОСТТА на най-големия играч в банковата система на Унгария – Банка ОТП,  изобщо не стои под въпрос, защото се основава на почти шест десетилетия балансирана дейност, на нейната финансова мощ и независимост. Нашата банка нито се притежава от чуждестранна банка, уязвима от кризата на банковите пазари в Западна Европа, нито е свързана с борещите се сега с кризата банки в Западна Европа и САЩ.

Банка ОТП предлага широко разнообразие от СИГУРНИ възможности за инвестиция, варирайки от традиционни депозити до ипотечни облигации, и прилага благоразумни практика на кредитиране, а така също строга система на кредитен рейтинг и класификация на длъжниците. Нашата банка винаги е действала с чувство за отговорност, когато кредитира от средствата на своите вложители. Отлично доказателство за това е солидното качество на нейния кредитен портфейл.

Банка ОТП провежда ПОСЛЕДОВАТЕЛНА и проактивна бизнес политика. Тя ни подготви навреме за смущенията и бурите, които започнаха миналата година на финансовите пазари по света, и продължи да укрепва своето капиталово обезпечение, което по международни стандарти е изключително  добро. Натрупаният ликвиден излишък гарантира, че отражението на един потенциално по-дълъг период на негативни процеси по международните финансови пазари ще бъде разумно управлявано.

За да поддържа и укрепва ДОВЕРИЕТО, Банка ОТП постоянно развива своите продукти и услуги. Тя плаща по-високи лихви на спестяванията на нови вложители и инвеститори, като същевременно включва повишената цена на средствата /ресурса/ в своите кредитни продукти и прилага инструменти, предназначени да сведат до минимум риска на банката и на кредитополучателя.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon