новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Стажантска програма в Банка ДСК - НДК - изложение «Кариери 2007»

Информационният щанд на Банка ДСК беше един от най-посещаваните на изложението „Кариери 2007” в НДК.  Близо 220 млади хора – бъдещи юристи, икономисти, информатици и др.,  проявиха интерес към предложенията на Банката през двата дни на  изложението. Въпросите им бяха насочени основно към условията на програмата за прием на млади специалисти на стаж в Банка  ДСК. По време на форума повече от половината посетили щанда, над 100 души, заявиха твърдо желанието си за стаж в Банка ДСК и представиха първоначално изискваните мотивационно писмо и автобиография.

Техният интерес към най-голямата банка в България е бил обусловен, както споделиха специалистите от дирекция «Организационно развитие и обучение» на Банка ДСК, най-вече от водещата й позиция в банковия сектор на България и дългогодишните й традиции. Предпочитаните области са право, маркетинг, прогнозиране и планиране, и човешки ресурси.

Стажът в Банка ДСК продължава от 1 до 3 месеца, като е възможна ротация на стажантските позиции, т.е. овладяване на умения в повече от една сфери или дейности на Банката. Приемат се студенти, завършили семестриално най-малко ІІ курс, но ако имат средно срециално образование по икономика или информационни технологии, може да бъдат и в по-долен курс. Стажантските позиции , които често са добър трамплин към евентуална постоянна работа в Банка ДСК, са предназначени, освен за студенти, и за  млади специалисти.
 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon