новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Стартира нова промоционална кампания


Срочният депозит «ДСК Темпо-Зима’09” предлага много изгодни  условия за 
клиента
              
От 19 януари т.г. Банка ДСК стартира нова национална промоционална кампания по срочни влогове в лева  и евро за физически лица. 
Минималната сума за откриване на срочен депозит през периода на промоцията до 31 март т.г. вкл. е 250 лева или евро. Новооткритите влогове може да бъдат за срок от 1, 3, 6 и 12 месеца, като промоционалният лихвен процент варира в зависимост от продължителността на срока от 5,10% до 8,.80% при депозит в лева и от 4,60 до 6,80 % при депозит в евро. Сред изтичането на срока на влога ще се прилагат действащите към момента стандартни лихвени проценти  на Банка ДСК по 1, 3, 6 и 12–месечните влогове. 

Също от 19 януари т.г. Банка ДСК започва провеждането на нова промоционална кампания «ДСК Темпо-Зима’09” по четиримесечни срочни влогове в лева и евро.  Титуляр на депозита може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, като минималните суми за откриване са 1 000 лева или 1 000 евро. Лихвеният процент е 8,.25 % при депозит в лева и съответно 6,.25%, ако е в евро.
Тази промоционална лихва важи само за срока на влога и се изплаща в неговия край чрез капитализиране. 

Кампанията «ДСК Темпо-Зима’09”, която ще продължи до 31 март т.г., е предназначена само за новопривлечени средства, като не се допуска прехвърляне на средства от други влогове на клиента. Всеки клиент има право да открива и поддържа в Банка ДСК максимум по един четиримесечен срочен влог в лева и евро.
Довнасяне на суми към този вид депозит се допуска по всяко време, докато частичното теглене на суми не е разрешено. След изтичането на 4-месечния срок «ДСК Темпо-Зима’09” добива статут на 12-месечен срочен влог с нарастваща лихва «ДСК Спектър» с капитализация на лихвата и се олихвява с действащите към момента лихвени проценти, съгласно Лихвения бюлетин на Банка ДСК.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon