новини
Новини и уведомления
News image

Старт на договорните фондове

ДСК Инфо: Г-н Кръстев, през 2005 г. „ДСК Управление на активи” АД получи разрешения от Комисията за финансов надзор да организира и управлява два Договорни фонда. Бихте ли ни казали, какво практически представлява управляващо дружество?

П.К.: Цялостната дейността на Договорните фондове, включително инвестирането на активите им, се управлява от управляващо дружество, което е лицензирано и контролирано от Комисията за финансов надзор.
Управляващо дружество “ДСК Управление на активи” АД, част от групата на Банка ДСК, започва публично предлагане на дяловете на Договорен фонд „ДСК Стандарт” и Договорен фонд „ДСК Баланс” от 1 декември 2005 г. Дяловете на Фондове ще се дистрибутират чрез по-големите клонове на Банка ДСК в цялата страна.

ДСК Инфо: Какво представлява договорния фонд?

П.К.: Договорният Фонд е колективна схема за инвестиране и управление на парични средства на финансовите пазари, която е широко разпространена в развитите страни. Инвеститорите предоставят средствата си за управление в Договорния Фонд, като срещу това получават дялове на фонда. Най-важните предимства на фондовете са:
      1. Разпределение на риска  чрез инвестирането в различни категории инвестиционни инструменти: акции, облигации, депозити, валута и т.н.

      2. Професионално управление на инвестициите

      3. Гарантирана ликвидност - Договорният фонд е длъжен да изпълнява всички подадени поръчки за обратно изкупуване на дялове, т.е. инвеститорът при необходимост може да получи инвестираните си средства по всяко време.

     4. Спестяване на време и разходи на инвеститорите

Инвестиционните стратегии на Договорен фонд „ДСК Стандарт” и Договорен фонд „ДСК Баланс” са насочени съответно към нискорискови инвестиции и инвестиции с умерен риск.

ДСК Инфо: Какво уникално за страната предлагат договорните фондове, управлявани от „ДСК Управление на активи”АД?

П.К.: Двата Договорни фонда, организирани и управлявани от “ДСК Управление на активи” АД, ще предлагат уникалната за България незабавна ликвидност при обратно изкупуване на дялове. Благодарение на нея инвеститорите ще получават, при поръчка за обратно изкупуване на дялове, от 70% до 100% от сумата по сделката (в зависимост от вида на поръчката и фонда) още в момента на подаване на поръчката, а остатъкът – до края на същия ден. При нормални обстоятелства инвеститорите в договорен фонд могат да получат сумата по сделката за обратно изкупуване най-рано на втория работен ден след подаване на поръчката.

ДСК Инфо: Благодарим Ви, г-н Кръстев, и пожелаваме успех на Вашите начинания!

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon