новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Унгарската Банка ОТП придобива Донской народний банк в Русия

Едноличният собственник на Банка ДСК – унгарската ОТП, разширява позициите си. Тя придоби целия  капитал на Донской народний банк /ДНБ/ в Русия  срещу сумата от 40, 95 милиона щатски долари.  Договорът за покупко-продажба бе подписан в Москва от заместник-главния изпълнителен директор Ласло Волф и д-р Миклош Немет, управляващ директор на Банка ОТП, от унгарска страна, а за продавачите – от представител на мажоритарния акционер.

Донской народний банк  е частна универсална банка в района на Ростов на Дон.  ДНБ е една от водещите банки в този район с общи активи, възлизащи на  89,3 милиона долари към края на 2006 г. и акционерен капитал, който към края на тази година може да достигне 13 млн. долари.

Новата придобивка на Банка ОТП в Русия насочва своите усилия главно към банкирането на дребно, като управлява почти 170 хил.  депозитни сметки и 50 хиляди кредитни споразумения, обслужвайки своите клиенти в 46 клона.

ДНБ се випсва в стратегията за разширяване на Банка ОТП - в допълнение на внушителния органичен растеж и пазарно разширяване на Инвестсбербанк, дъщерното дружество в Русия, което унгарската банка придоби през 2006 г. Така Група ОТП би могла още по-рационално да използва икономическите и бизнес възможности, откриващи се в резултат на забележителното развитие напоследък на Руската федерация.

След окончателното приключване в началото на 2008 г. на сделката по придобиването ще започне незабавно интегрирането на Донской народний банк в Инвестсбербанк. Със сливането на Донской народний банк и Инвестсбербанк се цели постигането на синергия, основана на  най-ефикасното използване на потенциала на руските субсидиарии на ОТП.


 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon