новини
Новини и уведомления
News image

Унгарската Банка ОТП публикува за първи път отчет за корпоративната социална отговорност

Едноличният собственик на Банка ДСК – унгарската Банка ОТП, публикува за първи път отчет за дейността си в областта на корпоративната социална отговорност.
Отчетът представя от различен ъгъл дейността на Банка ОТП и дава един нов неин образ. Той описва как крупната финансова институция с над 4 милиона клиенти в самата Унгария и почти 60-годишна история, умело съчетава своята загриженост за околната среда и социалните ценности в своя бизнес с взаимоотношенията с акционерите, основани на откритост и доверие.
Този първи по рода си доклад на Банка ОТП е издържан в съответствие с духа и принципите на Европейския съюз, и още по-конкретно - с насоките,  дадени в т.нар. Зелена книга от 2001 г. на Европейската комисия.   Триделният подход към социалната отговорност – икономически, социален и екологически, отразява основните елементи на устойчивото развитие.  Корпоративната социална отговорност включва разпространението на финансови и предприемачески знания; подкрепа чрез дарения или по друг начин за обществеността по места. Целта е различни общности да могат  да осъществяват някои свои цели или да организира различни събития; да се осъществява грижи за талантливи хора; да се съдейства в опазването на националната култура и др. Корпоративната социална отговорност на свой ред служи на дългосрочните интереси на Банката и намалява рисковете. Банка ОТП осъзнава необходимостта от поддържането на  престижа и репутацията си на водеща финансова институция не толкова с финансовите си резултати, колкото с привличане на симпатията на обществото.
Корпоративната социална отговорност се разглежда в отчета не като допълнение, придатък към същинската дейност на Банка ОТП, а като стил на корпоративно ръководство.
 Като компания – майка на Групата ОТП, Банка ОТП отговаря също за дейността и резултатите на своите дъщерни дружества. Заслужава да припомним, че в състава на групата влизат над 70 компании – банки (сред тях «перлата в короната» е Банка ДСК), пенсионни фондове, дружества за управление на активи, за недвижими имоти, лизинг, факторинг и др. Тъй като някои от дъщерните дружества действат в страни – не членки на ЕС, напр.  в Русия, Украйна, Сърбия и др., отговорността на компанията – майка е още по-голяма. Нейна цел е да разпространи принципите и практиката на доброто корпоративно поведение и граждански дълг сред всички членове на семейството на ОТП като важна част от нейната интеграционна политика.
 Унгарската Банка ОТП, която по своята пазарна капитализация  (близо 8 милиарда евро) е най-голямата независима банка в Централна и Източна Европа , предоставя финансови услуги на почти 11 милиона клиенти в 9 страни посредством над 1 300 клона и различни електронни канали. 

26 февруари 2008 г.                           Банка ДСК


 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon