новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

За втора година Банка ДСК предлага на своите клиенти от община Велико Търново плащане на местни данъци и такси през ДСК Директ

За улеснение на своите клиенти Банка ДСК предлага удобни и лесни възможности за плащане на задълженията към община  Велико Търново съгласно Закона за местните данъци и такси. Клиентите може да заплатят дължимите данъци за недвижим имот и за превозно средство, както и таксите за битови отпадъци и за притежаване на куче, във всички офиси на Банка ДСК в страната, а тези от тях, които притежават разплащателна сметка, могат да го направят през платформата за електронно банкиране на Банката ДСК Директ. Без да се налага посещение на банков офис или на каса на общината, данъчно-задължените лица могат да се информират през ДСК Директ за дължимите суми на свое име и на името на съсобственици в съответната данъчна партида, както и да извършат плащане.
Плащането през ДСК Директ се отразява в реално време в община Велико Търново, което прави възможно шофьор да заплати дистанционното чрез ДСК Директ от свое смарт устройство данък МПС и по време на провеждане на годишен технически преглед – в случай че е пропуснал да направи това предварително. Пунктовете за Годишен технически преглед във Велико Търново имат изградена връзка с общината и ще отчетат също в реално време, че данъкът е заплатен успешно. Така може да се избегне връщането на автомобила за повторен преглед, поради причина „неплатен данък”.
Друг популярен и удобен начин за плащане на задълженията е традиционната услуга, която Банка ДСК предлага на клиентите си - плащане чрез директен дебит от разплащателна сметка. Това става с еднократно предоставяне на съгласие за плащане в полза на община Велико Търново, след което всяка година, при достатъчна наличност по разплащателната сметка на клиента, Банка ДСК извършва плащането съгласно желанията на клиента: на вноски или изцяло, включително с предоставената съгласно Закона за местните данъци и такси отстъпка за данък „Недвижим имот”. За 2015 ползването на отстъпката върху данък „Недвижим имот”, съгласно наредбата за местни данъци и такси се прилага и при плащанията чрез всички канали на банката, т.е. сумата, която системата на община Велико Търново подава/визуализира за конкретно задължение е с приспадната отстъпка.
С непрекъснато обогатяващите се функционалности ДСК Директ се наложи като една от най-надеждните и лесни за управление платформи за интернет банкиране, която предлага максимално улеснение на  клиентите на Банката.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon