новини
Новини и уведомления

OTП Банка Сърбия създадена чрез сливане

На 23 март 2007 г. сръбските дъщерни дружества на Банка ОТП - Нишка Банка (Ниш), Банка Цептер (Белград) и Кулска Банка (Нови Сад) - проведоха извънредно Общо събрание. По предложение на управителния съвет срещата на акционерите прие решение за сливането на трите банки. Като притежават необходимите унгарски и сръбски разрешителни,  от 21 май 2007 г. слетите кредитни институции започват да функционират под името OTП Банка Сърбия Нови Сад на територията на Република Сърбия с централен офис в Нови Сад.
Правителството на Република Сърбия издаде специално разрешително за използване на думата „Сърбия” в името на кредитната институция.
Съставът на новия Управителен съвет ще бъде решен от Общото събрание на трите слети банки, а членовете му ще бъдат одобрени от Сръбската национална банка. По препоръка на акционерите управителното тяло включва: г-н Дюла Пап, управляващ директор на Банка ОТП, г-жа Терез Харгитай,   управляващ директор на Банка ОТП, Д-р Фридьеш Харшхедьи, старши съветник на председателя на Банка ОТП, г-ца Ерика Симон, директор на Банка ОТП, Душан Добромиров, професор в университета в Нови Сад и бивш член на Комисията по контрол на Сръбската национална банка, и Драголюб Вукадинович, председател на управителния съвет на голяма сръбска корпорация. Тричленният оперативно-управителен комитет се председателства от главния изпълнителен директор на слетите банки Д-р Кароли Сас.
Създадената в резултат на сливането кредитната институция обслужва общо 258 хиляди дребни и корпоративни клиенти посредством 106-те си клона. Към края на 2006 г. консолидираният баланс на OTП Банка Сърбия възлиза на общо 445 милиона евро, с пазарен дял от 3%, а след сливането банката се нарежда на 13-то място измежду тридесет и пет играчи на сръбския банков пазар.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon