Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски" откри новата академична година с участието на Банка ДСК

Директорът на дирекция "Комуникации и координация" в Банка ДСК д-р Камелия Величкова откри новата академична година в Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

"Може да се направи паралел между Софийския университет като най-старото учебно заведение в България и Банка ДСК – традиционно позната на всяко българско семейство финансова инситуция. Традицията и при двете институции задължава, тя е и предизвикателство за доказване на обновление и жизнеспособност. Партньорството ни е основано на взаимно зачитане на ценностите, на разпознаване на възможностите, които обменяме", обърна се към студентите д-р Величкова.

 

Още новини