новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за предстоящи промени в Общите условия по договори за издаване и обслужване на банкови карти на Банка ДСК

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 03.01.2018 г. Банка ДСК извършва промени в сроковете за прекратяване по искане на клиента на договорите за издаване и обслужване на дебитни карти за физически лица, на кредитни карти с револвиращ кредит за физически лица, както и на дебитни и предплатени карти за бизнес клиенти, предвидени в общите условия за съответния вид договор, както следва:

1. Общи условия по договори за издаване и обслужване на дебитни карти и Общи условия за издаване и обслужване на дебитни и предплатени карти за бизнес клиенти

Отпада 1-дневното предизвестие за прекратяване на договора от клиента, като договорите ще се прекратяват без предизвестие, в деня на подаване на писменото искане на клиента в банката.

2. Общи условия по договори за издаване и обслужване на кредитни карти на физически лица

Писменото предизвестие за прекратяване на договора от клиента се увеличава от 1 ден на 1 месец, като договорът, в частта, свързана с издадения платежен инструмент – кредитна карта, ще се прекратяват с изтичане на подаденото от клиента 1-месечно предизвестие.

Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 43, ал. 1 ЗПУПС. В случай че не сте съгласни с извършените изменения имате възможност да се откажете от договора за издаване и обслужване на съответния вид банкова карта по реда и начина, предвиден в Общите условия към него.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon