новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Уведомление относно предоставяните от Банка ДСК специални условия на клиенти с намалена работоспособност или степен на увреждане

Уважаеми клиенти,

Банка ДСК винаги е предоставяла облекчени условия при обслужването на своите клиенти с намалена работоспособност или увреждания като част от корпоративната си социална отговорност. Ще продължаваме да го правим, като Ви информираме, че считано от 03.01.2018 г. специалните условия по услуги, предоставяни на клиенти с представен в Банка ДСК документ, доказващ намалена работоспособност или степен на увреждане, ще бъдат както следва:

Услуга  Такса
Откриване на стандартна разплащателна сметка 0,00 лв.

Поддържане и оперативно обслужване на стандартна разплащателна сметка – месечна такса

1,50 лв.
Теглене на пари в наличност в България от АТМ на Банка ДСК 0,00 лв.

Плащане на заявени задължения за комунални услуги, такси, данъци и др. - по съгласие за директен дебит

0,20 лв.
 Плащане на комунални услуги чрез електронни канали 0,00 лв.

Всички SMS съобщения, заявени от клиента

 0,00 лв.
1. Специалните условия са валидни за срока на представения в Банка ДСК документ, удостоверяващ намалена работоспособност или степен на увреждане. Предоставят се само по една стандартна разплащателна сметка в лева, към която има издадена дебитна карта, като отстъпката за теглене на АТМ на Банка ДСК е валидна само по основната банкова карта, издадена към тази сметка.
2. Специалните условия не се прилагат едновременно с други специални условия за услуги по същата сметка, предвидени в сключени договори за ползване на пакет или в други договори, сключени с Банката, както и по сметки с отпуснат автоматичен кредит-овърдрафт.
3. Заплащането на такси за всички останали услуги е съгласно Тарифата на Банката.

Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 43, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор за сметка преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 03.01.2018 г.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon