новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Препоръка към клиентите на Банка ДСК във връзка с рисковете, присъщи на виртуалните валути

Уважаеми клиенти,
 

Европейският банков орган (EBA) и Работната група за финансово действие (FATF), които създават правила за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, и координират изпълнението на тези правила, също  алармират  доставчиците на финансови услуги за високите рискове, присъщи на виртуалните валути. Както EBA, така и FATF препоръчват на банките да не купуват, продават или регистрират виртуални валути за своя собствена сметка, или за сметка на техните клиенти, и да прилагат повишено внимание по отношение на тези валути. Такива виртуални валути са например bitcoin, onecoin и други, наречени „криптовалути“.

Виртуалните валути бяха създадени по време на световната финансова криза от 2008 г. с цел премахване на някои рискове, съществуващи в международните финансови системи.

Въз основа на опита от предходните години, виртуалните валути включват следните заплахи за техните притежатели:

  • емитентите на виртуални валути обикновено не се контролират (не попадат в обхвата на надзорните органи на която и да е държава, поради което не подлежат на никакви правила или санкции), самите те и седалището им са неизвестни, ако възникне проблем с валутата няма място за подаване на претенция (няма и правила за гаранция);
  • техният обменен курс е силно волатилен, от първоначално нисък обменен курс достига екстремни нива, след което отново пада рязко, затова всеки, който инвестира в подобни видове валута всъщност участва в един вид хазарт. Освен това, тъй като тези „валути“ могат да бъдат закупени от платформа, специализирана за тази цел, не е гарантирано и захранването на сметката на купувача с виртуалната валута;
  • тъй като информационните единици, в които се съхраняват валутите, използвани за издаване и прехвърляне на валутата, са анонимни, съществува висок риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм (и риск от изпиране на пари, създадени чрез други видове престъпна дейност), маршрутът на парите не може да бъде проследен. Налични са съобщения на сайта на Националния център за действие при инциденти в информационната сигурност, България, за изнудвачи, изискващи откуп във виртуални валути, в bitcoin.

Банка ДСК, като част от Банкова Група ОТП, предупреждава своите клиенти, че виртуалните валути са свързани с високо ниво на риск, техните емитенти не подлежат на надзор от страна на централните банки, а ако не изпълнят задълженията си, няма кой да компенсира клиентите.

Обръщаме внимание на нашите клиенти на факта, че нито Банка ДСК, нито членовете на Банкова група ОТП купуват, регистрират или продават виртуални валути и приемат поръчки за трансфер на виртуални валути. Банка ДСК, съгласно разпоредбите на общите си условия, се задължава да изпълнява само онези транзакции, които са в съответствие с нейната бизнес политика и съответното законодателство, като си запазва правото да прекрати или откаже извършването на транзакции, несъвместими с някое от горепосочените, в който и да е етап от тяхното обработване.

Същевременно Банка ДСК ЕАД признава и прилага – доколкото не съществуват ограничения – всяко ново технологично решение, което е в интерес на клиентите и Банката, правещо нарежданията на клиентите и тяхното изпълнение по-бързи, ясни и проследими, и допринасящи за цифровите иновации в банковите решения.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon