News image

Уведомление за предстоящи промени в лимита по общи условия за теглене на суми в брой с дебитни карти на физически лица

Уважаеми Клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 01.03.2018г. лимитът по Общи условия за теглене на суми в брой по съществуващи и новоиздадени дебитни карти на физически лица (с изключение на карти ДСК Старт, ДСК Тийн, както и карти MasterCard и Visa Space), ще се увеличи от 400 лв. на 1 000 лв., а за карти издадени по сметки във валута съответно от валутната равностойност на 400 лв. на валутната равностойност на 1 000 лв.

За дебитните карти, по които по желание на клиента има зададени индивидуални лимити за теглене на суми в брой, няма да има промяна в лимита.

В случай че не сте съгласни с новия размер на лимита за теглене на суми в брой, можете да го промените във всяко поделение на Банка ДСК, както и чрез ДСК Директ.

Още новини

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5