новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на клиенти физически лица и бизнес клиенти

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 15.03.2018 г., Банка ДСК ще прилага такси за отказ на плащане по нареждане за директен дебит поради липса на налични средства по сметката:

  • при наредено плащане към сметка в Банка ДСК - 2.00 лв./ EUR 3.00;
  • при наредено плащане към сметка в друга банка в България - 2.00 лв.
Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 43, ал. 1 от ЗПУПС за предстоящи промени в условията на рамковия договор, сключен с Банката. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 15.03.2018 г.

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon