Thumbnail DSK_SM_Calendar_February-1MILLION
DSK_SM_Calendar_February-1MILLION

Банка ДСК регистрира 1 000 000 потребители на платформата си за електронно банкиране ДСК Директ

 

На 6 февруари 2018 г. към електронното банкиране на Банка ДСК – ДСК Директ се присъедини 1 000 000-ят й потребител.

През 2006 г. Банка ДСК стана една от първите банки в България, която стартира онлайн банкиране. През годините платформата за електронно банкиране на Банка ДСК ДСК Директ, която непрекъснато обогатява своите функционалности, се наложи като една от най-надеждните и лесни за управление от клиентите на Банката, които се чувстват истински свободни да управляват своите средства, имайки 24 часов достъп до тях от всяка точка на света. През ДСК Директ Банка ДСК предлага съвременни и гъвкави начини за банкиране, като осигурява разнообразие от електронни канали – интернет банкиране, PC банкиране, мобилно и телефонно банкиране - сред които клиентите могат да изберат най-подходящия за тях в зависимост от спецификата и динамиката на тяхното ежедневие.

За Банка ДСК от ключово значение е обогатяването на дигиталното преживяване, което клиентите получават, което мотивира институцията да продължава да търси нови начини за използване на иновативния подход в бизнеса и за прилагане на достиженията на високите технологии в сферата на клиентското обслужване.

 

Още новини

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5