News image

Уведомление за предстоящи промени в Общите условия по договори за издаване и обслужване на банкови карти за бизнес клиенти и Общите условия за ползване на услугите, достъпни чрез ДСК Директ за бизнес клиенти

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 12. 05. 2018 г. Банка ДСК извършва промени, както следва:

1. Общи условия по договори за издаване и обслужване на дебитни карти и предплатени карти за бизнес клиенти

- Отпада двумесечното предизвестие във връзка с предстоящи промени в предоставяните от Банката платежни услуги.

- Списъкът на изрично посочените в Раздел „Други“ разпоредби от ЗПУПС, които няма да се прилагат в отношенията по договора, е допълнен с чл. 78 и чл. 80 ЗПУПС, като вместо тях ще се прилага предвиденото в ОУ.

2. Общи условия по договор за издаване и обслужване на бизнес кредитни карти по договор за кредитен лимит

- Списъкът на изрично посочените в Раздел „Други“ разпоредби от ЗПУПС, които няма да се прилагат в отношенията по договора, е допълнен с целия чл. 78 и чл. 80 ЗПУПС, като вместо тях ще се прилага предвиденото в ОУ.

3. Общите условия за ползване на услуги, достъпни чрез електронни канали ДСК Директ на Банка ДСК за бизнес клиенти

- Отпада двумесечното предизвестие във връзка с предстоящи промени, свързани с предоставяните платежни услуги чрез електронните канали ДСК Директ за бизнес клиенти.

Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 ЗПУПС. В случай че не сте съгласни с извършените изменения имате възможност да се откажете от договора за издаване и обслужване на съответния вид банкова карта по реда и начина, предвиден в Общите условия към него и съответно от договора за ползване на електронните канали ДСК Директ за бизнес клиенти.Още новини

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5