новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК се включи в Програма за финансиране на иновативни стартиращи предприятия в София

 

На 21 май 2018 г.  в София кметът на Столична община Йорданка Фандъкова и Председателят на УС и Главен изпълнителен директор на Банка ДСК Виолина Маринова дадоха началото на нова гаранционна схема за подпомагане на предприемаческата активност в София – Програмата за финансиране на иновативни стартиращи предприятия (ФИСП). Схемата за финансова подкрепа се реализира от Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП) към Столична община, а първата банка-партньор по Програмата е Банка ДСК.

Йорданка Фандъкова и Виолина Маринова подписаха Рамково споразумение за партньорство между ОГФМСП и Банка ДСК  и представиха Програмата, която е насочена към улесняване на достъпа до финансов ресурс на стартиращи иновативни предприятия за реализация и развитие на техните бизнес проекти. В изпълнение на Програмата, Общинският гаранционен фонд ще издава гаранции по кредити, отпуснати за финансиране на иновативни предприемачески идеи, и ще споделя с банката-кредитор част от кредитния риск.

Програмата предоставя предимство, при равни други условия, на проектите на жени предприемачи със завършена образователно-квалификационна степен „Бакалавър" и на лица до 35 г. и над 50 г., на проекти със социален и екологичен ефект от реализацията на предприемаческата иновативна идея, както и на такива, които разкриват нови работни места за безработни. Максималният гаранционен портфейл или сумата, в рамките на която ОГФМСП ще издава гаранции по Програмата, е 600 хил. лв. до края на 2018 г. При повишен интерес към този финансов инструмент и в случай че определеният лимит на гаранционния портфейл се окаже недостатъчен, той може да бъде увеличен за посрещане на нуждите от финансиране на иновативни проекти в столицата.

Програмата за гаранции ни дава възможност да финансираме иновативни организации, включително и студентски, които нямат опит в банкирането и разполагат с ограничено обезпечение. Очаквам да подкрепим младите хора не само с финансиране, но и със знания", коментира Главният изпълнителен директор на банката Виолина Маринова. "Максималният срок за погасяване на кредитите по програмата е 60 месеца, но клиентите ще имат възможност да преподпишат и да го удължат при необходимост", добави тя.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon