новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Уведомление за предстоящи промени в Общи условия по договор за издаване и обслужване на кредитни карти с револвиращ кредит на Банка ДСК

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01. 08. 2018 г. Банка ДСК извършва промяна в Общи условия по договор за издаване и обслужване на кредитни карти с револвиращ кредит на Банка ДСК, като въвежда възможност за нареждане на платежни операции за усвояване на кредитния лимит, без картата, по телефона, след идентифициране на клиента. Телефонният разговор се инициира от Банката, и в него Клиентът се уведомява за наличието на възможност да нареди такова усвояване, както и за конкретните условия за усвояването. Усвояването се извършва по разплащателна сметка на Клиента в Банката като усвоената сума и дължимата лихва се погасяват на равни месечни вноски.

С всички промени и с пълния текст на Общите условия можете да се запознаете на www.dskbank.bg и във всеки офис на Банка ДСК.

Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 ЗПУПС. В случай че не сте съгласни с извършените изменения имате възможност да се откажете от договора за издаване и обслужване на съответния вид кредитна карта по реда и начина, предвиден в Общите условия към него.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon