News image

Уведомление за предстоящи промени в Общи условия по договор за издаване и обслужване на кредитни карти с револвиращ кредит на Банка ДСК

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01. 08. 2018 г. Банка ДСК извършва промяна в Общи условия по договор за издаване и обслужване на кредитни карти с револвиращ кредит на Банка ДСК, като въвежда възможност за нареждане на платежни операции за усвояване на кредитния лимит, без картата, по телефона, след идентифициране на клиента. Телефонният разговор се инициира от Банката, и в него Клиентът се уведомява за наличието на възможност да нареди такова усвояване, както и за конкретните условия за усвояването. Усвояването се извършва по разплащателна сметка на Клиента в Банката като усвоената сума и дължимата лихва се погасяват на равни месечни вноски.

С всички промени и с пълния текст на Общите условия можете да се запознаете на www.dskbank.bg и във всеки офис на Банка ДСК.

Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 ЗПУПС. В случай че не сте съгласни с извършените изменения имате възможност да се откажете от договора за издаване и обслужване на съответния вид кредитна карта по реда и начина, предвиден в Общите условия към него.

Още новини

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5