новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Уведомление за промяна в общите условия към договори за разплащателни и безсрочни спестовни сметки на физически лица

Уважаеми Клиенти,

Уведомяваме ви,че считано от 13.08.2018 г. влизат в сила изменения в Общите условия към договори за откриване и обслужване на разплащателни сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги по тях и в Общите условия към договори за откриване и обслужване на безсрочни спестовни сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги по тях.

С оглед прозрачност и по-добра информираност на клиентите на Банка ДСК – титуляри по разплащателна/безсрочна спестовна сметка, в Общите условия са включени текстове, регламентиращи въведени механизми за ефективно противодействие срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Изрично е уредено правото на Банка ДСК да откаже изпълнението на конкретни платежни нареждания за кредитен превод, ако те нарушават забрани, въведени от ЕС, ООН и OFAC. Включени са текстове, съгласно които Банката не изпълнява платежни операции, свързани с виртуални валути, поради присъщия им висок риск, както и не обслужва клиенти, осъществяващи подобни операции.

С пълните текстове на Общите условия може да се запознаете на www.dskbank.bg и във всеки офис на Банка ДСК.

Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл.62, ал.1 от ЗПУПС.
В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от договора, без да дължите обезщетение или неустойка, преди датата на влизане в сила на промените. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 13.08.2018 г.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon