новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Уведомление за промяна на Общите условия, приложими към договорите за кредити на физически лица

Уведомяваме ви, че считано от 01.07.2018 г., влизат в сила изменения и допълнения в Общите условия на Банка ДСК ЕАД, приложими към договори за кредит на физически лица.

Промените в Общите условия отразяват приетия от Банка ДСК План за действие относно използваните бенчмарк индекси в изпълнение на нови изисквания на европейското и местно законодателство в сила от 01.07.2018 г.

В Плана за действие се предвижда, че ако лихвен бенчмарк или индекс/индикатори, използвани от Банката за определяне на референтен лихвен процент в договори за финансови услуги, сключени преди датата на промяната, се променят съществено или не се изготвят, Банка ДСК прилага референтен лихвен процент, като използва друг подходящ лихвен бенчмарк или индекси и/или индикатори, публикувани от БНБ, или комбинация от такива индекси и/или индикатори.

Крайната лихва, дължима от клиента, остава непроменена към датата на извършване на замяната, като за целта в новия референтен лихвен процент се включва изравнителна надбавка или дисконт.

Запазва се принципът променливият лихвен процент, зависещ от референтен лихвен процент да се променя от Банката два пъти в годината, на 15 януари и на 15 юли. Промяната се извършва съгласно стойността на използваните от Банката лихвен бенчмарк или индекс и/или индикатори, обявена два работни дни преди 15 януари и 15 юли.

При определяне на нов референтен лихвен процент в резултат на прилагане на Плана за действие Банката ще уведоми клиентите си със съобщения на видно място в банковите офиси и на Интернет страницата.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon