новини
Новини и уведомления

Резултати на Банкова група ОТП за 2018 г.

 

15 март 2019 г.

През 2018 г. Група ОТП постигна исторически най-високата печалба след данъци - 325.3 милиарда унгарски форинта (над 1 милиард евро; +15% на годишна база).

В рамките на годишната печалба с най-значителен принос са ОТП Унгария (180 милиарда унгарски форинта), Банка ДСК (47.3 милиарда унгарски форинта), ОТП Хърватска (25 милиарда унгарски форинта), ОТП Украйна (24.4 милиарда унгарски форинта) и ОТП Русия (16.4 милиарда унгарски форинта). От всички банки в групата единствено ОТП Русия отбелязва спад в печалбата си на годишна база, докато другите дъщерни дружества подобряват печалбите си, като ОТП Украйна е лидер с +73% спрямо предходната година. Дъщерните дружества в Румъния, Сърбия и Черна гора отбелязват значително подобрение в печалбата на годишна база, а ОТП Словакия отчита минимална печалба през 2018 г. спрямо отчетената загуба през 2017 г. Така приносът на дружествата от групата извън Унгария се увеличава от 35% на 38% за  2018 г.

Общият годишен доход на Група ОТП се покачва динамично (+10% спрямо година назад, +6% без придобиванията). Годишната оперативна печалба се е повишила с 6% на годишна база, докато общите разходи за обезценка са спаднали с 43%.

През 2018 г. консолидираните обслужвани кредити са се увеличили с 15% или повече от 1 трилион унгарски форинта на годишна база (четвърто тримесечие спрямо трето тримесечие: +3%). Положително е това, че всички дъщерни дружества на Група ОТП отбелязват ръст в кредитирането. В рамките на индивидуалните изпълнения Банка ОТП (+18%), ОТП Сърбия (+31%), ОТП Украйна (+30%), ОТП Русия (+30%) и Банка ДСК (+11%) показват отлична годишна динамика, а Меркантил Банк и дъщерните дружества в Румъния и Черна гора също регистрират годишен ръст. Най-голямото увеличение при кредитирането е отбелязано в корпоративния сегмент (+20% спрямо година назад), следван от МСП и потребителския сегмент (+18% и +14%, респективно), също така се е увеличил и обемът на обслужваните ипотечни кредити (+6% спрямо година назад).

В съответствие с подобряването на макроикономическа среда се подобрява както събираемостта, така и динамиката на необслужваните кредити. През 2018 г. необслужваните кредити DPD90+ са се увеличили само с 24 милиарда унгарски форинта спрямо увеличението с 51 милиарда унгарски форинта година назад. Нивото на необслужвани кредити DPD90+ спада до 6.3% (-2.9 пп спрямо година назад), достигайки предкризисните нива. Намалението на обема на необслужваните кредити е подпомогнато и от продадените и отписани кредити, които достигат 176 милиарда унгарски форинта за 2018 г. В Унгария нивото на необслужвани кредити DPD90+ спада до 4.5% (-1.9 пп спрямо година назад). Нивото на консолидираните разходи за обезценка е 0.23% спрямо 0.43% година назад.

Депозитите са се увеличили с 8% на годишна база. Като резултат от това, нивото на съотношението кредити/депозити е нараснало с 3.0 пп и достига 72%.

Към края на декември 2018 г. консолидираната адекватност на капитала от първи ред е 16.5%, включвайки годишната нетна печалба и предложеното изплащане на дивиденти за 2018 г.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати