новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги, предоставяни по платежна сметка за основни операции на клиенти физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 31.05.2019 г., Банка ДСК ще прилага следните приемливи такси за услугите, посочени в Приложение №1 на Наредба №3 на БНБ, предоставяни на клиенти физически лица по договори за откриване и обслужване на платежна сметка за основни операции:

Платежна сметка за основни операции
 Услуга в левовеТакса
1.Откриване на платежна сметка в офис на банката 
1,24 лв.
2.Поддържане и оперативно обслужване на платежна сметка – месечна такса 
2.1.- без издадена дебитна карта2,13 лв.
2.2.- с издадена дебитна карта1,99 лв.
3.Закриване на платежна сметка в офис на банкатаБез такса
4.Внасяне на средства по платежна сметка в офис на банката от титуляр до 4 000 лв. (дневно)Без такса
5.Теглене на пари в брой 
5.1.На каса в офис на банката до 1 000 лв. (на всяка транзакция)0.24% в/у цялата сума, мин. 2,12 лв.
5.2.С дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката0,18 лв.
5.3.С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка в страната0,98 лв.
6.Плащане по директен дебит 
6.1.Към сметка при същата банка, вкл. плащане на заявени задължения за комунални услуги, такси, данъци и др. по съгласие за директен дебит - за всеки превод0,34 лв.
6.2.Към сметка при друга банка2,16 лв.
7.Платежни операции, извършвани чрез платежна карта, включително чрез интернет 
7.1.Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от банкатаБез такса
7.2.Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от друга банка в странатаБез такса
8.Кредитен превод, включително към платежна сметка на бюджета 
8.1.На хартиен носител към платежна сметка при същата банка1,04 лв.
8.2.Изпълнение на кредитен превод с бъдещ вальор на хартиен носител към платежна сметка при същата банка1,04 лв.
8.3.Чрез онлайн банкиране (ДСК Директ) към платежна сметка при същата банка0,48 лв.
8.4.Изпълнение на кредитен превод с бъдещ вальор чрез онлайн банкиране (ДСК Директ) към платежна сметка при същата банка0,48 лв.
8.5.На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка2,37 лв.
8.6.Изпълнение на кредитен превод с бъдещ вальор на хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка1,64 лв.
8.7.Чрез онлайн банкиране (ДСК Директ) през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка0,99 лв.
8.8.Изпълнение на кредитен превод с бъдещ вальор чрез онлайн банкиране (ДСК Директ) през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка0,93 лв.
9.Периодичен превод 
9.1.Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен на хартиен носител0,74 лв.
9.2.Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен чрез онлайн банкиране (ДСК Директ)0,48 лв.
9.3.Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен на хартиен носител1,64 лв.
9.4.Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен чрез онлайн банкиране (ДСК Директ)0,93 лв.

За услуги, които не са посочени в настоящата таблица, се прилагат съответните такси съгласно Тарифата за лихви, такси и комисиони на Банка ДСК.

Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 31.05.2019 г.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати