новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Новите жилищни кредити на Банка ДСК са с още по-добри параметри и улеснена процедура за кандидатстване

С портфейл от над 2 155 млн. лева към края на 2018 г., Банка ДСК е традиционен лидер в жилищното и ипотечно кредитиране на българския пазар, с устойчиво представяне и високи стандарти в обслужването. С лидерството си в сегмента „Банкиране на дребно“ и персоналното отношение към клиентите, в портфейла ѝ се обслужват 1/5 от жилищните и ипотечни кредити на банковия пазар, а след обединяването с Експресбанк през 2020 г., пазарният дял на банката ще надхвърли 25%.

Към края на 2018 г. Банка ДСК бележи ръст с 11% на годишна база на общия обем жилищни и ипотечни кредити. Преобладаващият дял от новите кредити е за покупка на жилищен имот, при среден размер на кредита от над 100 000 лева и среден срок на изплащане 24 години. Разполагайки с най-развитата клонова мрежа oт над 330 поделения в цялата страна, банката осигурява високо ниво на обслужване чрез индивидуален подход и пълна гама от банкови продукти и услуги, съобразени с нуждите на клиентите.

С новите условия на банката потребителите могат да кандидатстват за жилищен кредит от Банка ДСК за покупка на имот при по-ниски променливи лихвени проценти в лева, които са в диапазон от 2,80% до 4,29% и са съобразени с индивидуалния профил на всеки клиент, параметрите на кредита и ползвани други продукти и услуги, предлагани от финансовата институция. Посочените лихви са приложими при ползване на програма „ДСК Уют плюс“, която включва ежемесечен превод на работна заплата или кредитен оборот, или пенсия и ползване на платежен пакет „ДСК Pay+“*.

В допълнение банката предоставя и следните предимства в улеснение на бъдещите си клиенти - издаване на ипотечен сертификат за размер на кредит, изготвяне на предварителна оценка на имота преди процедурата по кандидатстване, избор между променлив и фиксиран лихвен процент за първите 3 или 5 години от срока на кредита, улеснена и бърза процедура по одобрение, осигурена нотификация за клиента чрез SMS при изготвена оценка и одобрен кредит, възможност за запазване на час за консултация в избран офис на банката през ДСК Директ или през https://dskbank.bg/.  

На интерактивни устройства в зоните за самообслужване във високотехнологичните офиси на банката в „Сердика център“ и The Mall в София, както и в Икономически университет – Варна, е достъпен кредитен калкулатор, с който потребителите могат да получат предварителна информация за погасителна вноска и да изпратят онлайн запитване до банката.

Повече информация за жилищните и ипотечни кредити на Банка ДСК и индивидуалните условия по тях може да бъде намерена на https://dskbank.bg/, във всеки офис на банката и чрез обаждане на специализирания център за консултации на клиенти на тел. 0700 11 375.

*Представителен пример:

ГПР при индивидуален  лихвен процент, избран за целите на примера: 3.46%

При кредит от 100 000 лева за срок от 30 години и променлив лихвен процент 3.29% (референтен лихвен процент + надбавка) с ползвана лихвена отстъпка при постъпление на работна заплата/кредитен оборот/пенсия и ползване на Пакет „ДСК Pay+“. Месечна вноска по кредита – 437,40 лева; брой погасителни вноски – 360; обща дължима сума – 159 491,87 лева (включени са следните такси: такса за оценка на имота, такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит, такса за действие по изготвяне и вписване на законна ипотека и такса при ползване на пакет „ДСК Pay+“). Необходимо е сключване на застраховка на имота, приет за обезпечение. Този разход става част от ГПР, когато стане известен на банката.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon