News image

Съобщение за промяна на обменните междубанкови такси при плащане на ПОС с карта на физичеко лице, издадена от банка извън Европейската икономическа зона

Уважаеми Партньори,

Информираме Ви, че считано от 19.10.2019 обменните междубанкови такси при плащане на ПОС терминал с карта на физическо лице, издадена от банка извън Европейската икономическа зона, се променят по следния начин:

 

Транзакцията е извършена с

Дебитна карта

Кредитна карта

Присъствие на картодържателя

0,20%

0,30%

Без присъствие на картодържателя

1,15%

1,50%


С уважение,
Екипът на Банка ДСК

Още новини

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5