новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Уведомление Промяна на такси за покупка/обратно изкупуване на дялове на договорни фондове, дистрибутирани от Банка ДСК

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.08.2019 г. за следното :

1. Таксите за покупка/ обратно изкупуване на дялове на следните договорни фондове, дистрибутирани от Банка ДСК ще бъдат намалени както следва:

Таксите за всички останали фондове остават без промяна.

2. Въвежда се такса в размер на 7.20 лв. с ДДС  за изпращане по пощата с обратна разписка  на текущи справки свързани с притежаваните дялове на договорни фондове.

Фонд Настоящи такси за покупка / обратно изкупуване Нови такси за покупка / обратно изкупуване Нови такси покупка чрез ДСК Инвестиционен план
ДСК  Алтернатива 0.01% при покупка; 
0.00% при обратно изкупуване
0.00% при покупка;
0.00% при обратно изкупуване
Не се поддържа
ДСК Стандарт 0.05% при покупка;
0.10% при обратно изкупуване
0.00% при покупка;
0.00% при обратно изкупуване
0.00%
ДСК Евро Актив 0.05% при покупка;
0.10% при обратно изкупуване
0.00% при покупка;
0.00% при обратно изкупуване
0.00%
ОТП Омега 2.00% при покупка;
0.50% при обратно изкупуване
1.50% при покупка;
0.00% при обратно изкупуване
0,75%
ОТП Планета 2.00% при покупка;
0.50% при обратно изкупуване
1.50% при покупка;
0.00% при обратно изкупуване
0,75%
ОТП Централно-европейски фонд в акции 2.00% при покупка;
0.50% при обратно изкупуване
1.50% при покупка;
0.00% при обратно изкупуване
0,75%

Таксите за всички останали фондове остават без промяна.

2. Въвежда се такса в размер на 7.20 лв. с ДДС  за изпращане по пощата с обратна разписка  на текущи справки свързани с притежаваните дялове на договорни фондове.

 

С уважение,

Екипът на Банка ДСК

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon