News image

Уведомление за предстояща промяна в начина на оформяне на Общи условия към договори за откриване и обслужване на разплащателни сметки, издаване и обслужване на дебитни карти и ползване на услуги чрез електронни канали ДСК Директ за граждани

Уважаеми Клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 12.08.2019г., „Банка ДСК“ ЕАД извърши промяна в начина на оформяне на Общи условия към договори за откриване и обслужване на разплащателни сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги по тях, Общи условия по договор за издаване и обслужване на дебитни карти на физически лица и Общи условия за ползване на услуги, достъпни чрез електронни канали ДСК Директ на Банка ДСК за граждани. Промените се изразяват единствено в обединяване на трите вида общи условия в един документ, наречен „Общи условия на „Банка ДСК“ ЕАД за предоставяне на платежни услуги“. Уточняваме, че по продуктите и услугите не са извършвани промени по същество, отразяващи се на техния характер, условия, права и задължения на страните.

С пълния текст на Общите условия може да се запознаете на www.dskbank.bg, в ДСК Директ, както и във всяко едно поделение на Банка ДСК. При поискване, Общите условия се предоставят и на хартиен носител.

Още новини

;
 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5