новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за предстояща промяна в начина на оформяне на Общи условия към договори за откриване и обслужване на разплащателни сметки, издаване и обслужване на дебитни карти и ползване на услуги чрез електронни канали ДСК Директ за граждани

Уважаеми Клиенти,

Уведомяваме Ви,

че считано от 12.08.2019г., „Банка ДСК“ ЕАД извърши промяна в начина на оформяне на Общи условия към договори за откриване и обслужване на разплащателни сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги по тях, Общи условия по договор за издаване и обслужване на дебитни карти на физически лица и Общи условия за ползване на услуги, достъпни чрез електронни канали ДСК Директ на Банка ДСК за граждани. Промените се изразяват единствено в обединяване на трите вида общи условия в един документ, наречен „Общи условия на „Банка ДСК“ ЕАД за предоставяне на платежни услуги“. Уточняваме, че по продуктите и услугите не са извършвани промени по същество, отразяващи се на техния характер, условия, права и задължения на страните.

С пълния текст на Общите условия може да се запознаете на www.dskbank.bg, в ДСК Директ, както и във всяко едно поделение на Банка ДСК. При поискване, Общите условия се предоставят и на хартиен носител.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon