News image

Уведомление за предстоящи промени в Общите условия по договори за издаване и обслужване на кредитни карти на Банка ДСК

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че считано от 22 октомври 2019г., във връзка с въвеждането на функционалност за извършване на безконтактни плащания с кредитни карти Visa Gold/MasterCard Gold, Visa Platinum/MasterCard Platinum, Visa Business Credit/MasterCard Business Credit, се променят Общите условия по договори за издаване и обслужване на кредитни карти.

Преустановява се издаването на контактни кредитни карти Visa Gold/MasterCard Gold, Visa Platinum/MasterCard Platinum, Visa Business Credit/MasterCard Business Credit. Издадените към този момент карти от посочения вид се обслужват без промяна, като при преиздаване (поради изгубване, открадване, обновяване) автоматично се преиздават в безконтактни кредитни карти.

Промяната е отразена в следните документи:

  • Общи условия по Договор за издаване и обслужване на кредитни карти с револвиращ кредит на Банка ДСК;
  • Общи условия по Договор за издаване и обслужване на бизнес кредитни карти на Банка ДСК по кредитен лимит;

Промяната е направена от Банка ДСК във връзка спазване на изискванията на Международните картови организации.

Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 ЗПУПС. В случай че не сте съгласни с извършените изменения имате възможност да се откажете от договора за издаване и обслужване на съответния вид кредитна карта по реда и начина, предвиден в Общите условия към него.

С уважение,
Екипът на Банка ДСК

Още новини

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5