новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за предстоящи промени в Общите условия на Банка ДСК ЕАД за предоставяне на платежни услуги и в Общите условия по договор за издаване и обслужване на кредитни карти с револвиращ кредит на Банка ДСК на клиенти – физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви за предстоящи промени в Общите условия на Банка ДСК ЕАД за предоставяне на платежни услуги и в Общите условия по договор за издаване и обслужване на кредитни карти с револвиращ кредит на Банка ДСК, свързани с:

1) използване на Тоукън-устройство за генериране на динамична парола в електронните канали на Банката, както и при извършване на плащания с банкова карта в интернет. Промените се изразяват в следното:  

  • Считано от 18.11.2019 г. Банка ДСК преустановява възможността за заявяване издаване или преиздаване на тоукън-устройство.
  • Клиентите, които към 18.11.2019 г. вече имат издадено тоукън-устройство ще могат да продължат да го използват до 20.01.2020 г.
  • В периода 18.11.2019 г. – 20.01.2020 г., при необходимост да бъде заявена замяна на тоукън-устройство или преиздаване на ПИН-код за него, независимо от причината, клиентите имат възможност да:
- заявят друго персонализирано средство за сигурност за подписване на документи и подаване на платежни нареждания в електронните канали на Банка ДСК;

- заявят друг начин за получаване на 3-D парола при извършване на операции с банкова карта в интернет.

  • Считано от 20.01.2020 г. Банка ДСК ще преустанови изцяло използването на тоукън-устройство за генериране на динамична парола за подписване на документи и извършване на операции в електронните канали за граждани, както и за генериране на 3-D парола при извършване на плащания в интернет с банкови карти.

2) услугата „Виртуален чек“

Считано от 18.11.2019 г. Банка ДСК ще преустанови предлагането на услугата „Виртуален чек“, достъпна в интернет банкирането ДСК Директ. Потребителите на ДСК Директ могат да продължат да използват всички останали услуги, свързани с нареждане на вътрешнобанкови и междубанкови преводи в лева и валута по собствени сметки и сметки на трети лица.  

Настоящото уведомление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 18.11.2019 г.

С всички промени и с пълните текстове на Общите условия, които ще бъдат в сила считано от 18.11.2019 г., можете да се запознаете на следния адрес, както и във всеки офис на Банка ДСК.

С уважение,
Банка ДСК

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon