News image

Уведомление за ценовите условия по продуктите и услугите, включени в „Младежки пакет“ и пакет „ДСК Академи“ за 2020 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че валидните за календарната 2019 година специални ценови условия по продуктите/услугите, включени в „Младежки пакет“ и пакет „ДСК Академи“ на Банка ДСК, както и дължимата месечна такса за тях, се запазват за календарната 2020 година:

„Младежки пакет“


Услуга

Такса

1.

Сметка с Младежка карта в лева


1.1.

Откриване

Без такса

1.2.

Поддържане и оперативно обслужване – месечна такса

Без такса

2.

Дебитна карта „Младежка карта“ в лева


2.1.

Издаване

Без такса

2.2.

Годишна такса

Без такса

2.3.

Теглене на пари в наличност от АТМ на Банка ДСК

Без такса

2.4.

Теглене на пари в наличност от АТМ на други банки в Р. България

0,65 лв.

3.

Месечна такса за пакета

1,00 лв.


Пакет „ДСК Академи“


Услуга

Такса

1.

Сметка със студентска карта DSK-ISIC в лева


1.1.

Откриване

Без такса

1.2.

Поддържане и оперативно обслужване – месечна такса

Без такса

1.3.

Вътрешнобанков еднократен кредитен превод в лева и междубанков еднократен кредитен превод в лева през БИСЕРА на такси за обучение към ВУЗ на територията на Р. България

Без такса

2.

Дебитна карта DSK-ISIC в лева


2.1.

Издаване

Без такса

2.2.

Годишна такса

Без такса

2.3.

Теглене на пари в наличност от АТМ на Банка ДСК

Без такса

2.4.

Теглене на пари в наличност от АТМ на други банки в Р. България

0,45 лв.

3.

Допълнителна дебитна карта в лева – Debit MasterCard PayPass или Visa Debit payWave


3.1.

Издаване

Без такса

3.2.

Преиздаване при изтичане на срока на валидност

Без такса

3.3.

Теглене на пари в наличност от АТМ на Банка ДСК

Без такса

3.4.

Теглене на пари в наличност от АТМ на други банки в Р. България

0,45 лв.

4.

Месечна такса за пакета

0,50 лв.


Още новини

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5