News image

Уведомление за ценовите условия по продуктите и услугите, включени в платежни пакети „ДСК Рау“ и „ДСК Рау +“ за 2020 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че валидните за календарната 2019 година специални ценови условия по продуктите/услугите, включени в платежни пакети „ДСК Рау“ и „ДСК Рау +“ на Банка ДСК, както и дължимата месечна такса за тях, се запазват за календарната 2020 година:

Платежен пакет „ДСК Рау“


Услуга

Такса

1.

Откриване на разплащателната сметка

Без такса

2.

Поддържане и оперативно обслужване на разплащателна сметка – месечна такса

Без такса

3.

Вътрешнобанков еднократен кредитен превод в лева през ДСК Директ – 3 броя месечно

Без такса

4.

Месечна такса за пакета

2,50 лв.


Платежен пакет „ДСК Рау +“


Услуга

Такса

1.

Откриване на разплащателната сметка

Без такса

2.

Поддържане и оперативно обслужване на разплащателна сметка – месечна такса

Без такса

3.

Вътрешнобанков еднократен кредитен превод в лева през ДСК Директ – 10 броя месечно

Без такса

4.

Междубанков еднократен кредитен превод в лева през БИСЕРА през ДСК Директ – 1 брой месечно

Без такса

5.

Безкасово плащане на комунални услуги, въз основа на дадено съгласие за директен дебит – 3 броя месечно

Без такса

6.

Теглене на суми от АТМ на Банка ДСК за основната карта към сметката

Без такса

7.

Месечна такса за пакета

4,50 лв.

Още новини

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5