News image

Уведомление за промяна на условия за предоставяне на бонус Money-back по кредитни карти на клиенти "Частно банкиране"

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че считано от 01.12.2019 година се променят частично условията за предоставяне на бонус Money-back по кредитни карти на клиенти „Частно банкиране“:

За клиенти с пакет „Златен“ или „Златен Плюс“ бонусът става 1,0% върху сумите на транзакциите, извършени на ПОС на търговец в страната и чужбина по всички видове кредитни карти; максималният размер на бонуса става 600 лева

За клиенти с пакет „Класик“ или „Класик Плюс“ максималният размер на бонуса става 300 лева


 

С уважение,

Екипът на Банка ДСК

Още новини

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5